Waldorfská škola v Bratislave

Práce na pozemkoch

Správa zo šiestackých prác na pozemku

Autor: Ivana Bartovičová, učiteľ, 25.10.2019

Pekné letno-jesenné počasie využila polovica žiakov šiesteho ročníka na zveľaďovanie areálu školy i časti, v ktorej sa škola nachádza, Mierovej kolónie. V septembri sme sa venovali najmä oberaniu plodov – rajčín, ktoré sme mali zasadené na hriadke, polievaniu rastlín, kríkov a … Pokračovať v čítaní

Práce na pozemku - 7. ročník

Autor: Alena Klčová, učiteľ, 27.1.2013

Polovica siedmakov začala s prácami na pozemku hneď v septembri. Druhú polovicu to čaká na konci školského roka. Po dvoch mesiacoch prázdnin sa toho nakopilo hodne. A tak naozaj nebola núdza o to, aby bolo čo robiť. Začali sme zbieraním opadaného ovocia. Jablone a hrušky sa v plnom prúde… Pokračovať v čítaní