Waldorfská škola v Bratislave

Waldorfská škola vás nakazí zdravím!

Autor: Slavomír Lichvár, učiteľ, 19.10.2014

Jednou z kľúčových tém detí v deviatom roku života je epocha „Zo zrna chlieb“.  Prvým krokom je tu vlastnoručné obrobenie políčka. Začiatkom októbra som sa aj ja s tretiakmi vybral na políčko v Kráľovej pri Senci s výmerou štyri áre, ktoré nám prepožičal kolega Peter Heriban. Počas… Pokračovať v čítaní

Vyleteli z hniezda

Autor: Ivana Bartovičová, učiteľ, 16.10.2014

Na Michaelskej besiedke nás potešili svojou návštevou aj bývalí žiaci školy, teraz už aj tí najnovší, minuloroční deviataci. Od začiatku školského roka takmer neprejde deň, aby sa niekto z nich nezastavil v škole a neprišiel sa nadýchať tej známej atmosféry, alebo sa podeliť s novými zážitkami,… Pokračovať v čítaní

Oblá čiara, rovná čiara, čo sa prvák s takou čiarou natrápi a naumára ...

Autor: Ivana Bartovičová, učiteľ, 13.10.2014

Začiatok vždy býva krušný a druhý prst neposlušný... Toto boli slová básne, s ktorou sme sa o.i. predstavili aj na Michaelskej  slávnosti, besiedke, ale i skutočnosť v triede počas septembrových dní.  Krásnu atmosféru prváckej triedy 2.septembra doplnilo 26 budúcich deviatakov. Viem, zdá… Pokračovať v čítaní